Folkuniversitetet

folkunivers

Katarina Karp, som arbetar som skribent, lektör och litterär handledare blir din handledare och coach. Hon debuterade som romanförfattare 2014 med relationsromanen Jag vill att du går nu. Katarina är också initiativtagare till ett kreativt kulturcentrum i El Campello på Costa Blanca, som drivs tillsammans med Fridhems folkhögskola.

Under kursveckorna får du ägna dig ostört åt att utveckla ditt skrivande. Du får grundläggande kunskaper om skrivandets hantverk och genom övningar breddar du dina färdigheter som skribent och utvecklar din förmåga att ge litterär gestaltning åt egna erfarenheter, drömmar och fantasier. Du får också vägledning till inspirationskällor inom skönlitteraturen och du får studera olika berättartekniska grundbegrepp.

Vi övar på att skriva miljöbeskrivningar, personteckningar och dialog. Vi skriver om relationer mellan människor. Vi tränar på att öppna våra sinnen och att släppa loss fantasin. Genom att diskutera och bearbeta dina egna texter, ta ställning till andras skrivande, samt ge och ta emot respons, fördjupar du dina kunskaper om ditt eget skrivande. När kursen är slut kommer du att ha skrivit flera texter och fått med dig en mängd nya erfarenheter och idéer. Du kanske till och med hinner färdigställa ett romankapitel, en novell eller en prosadikt!

Kreativitet och skrivglädje är de här kursernas kärna!

Kontakta Folkuniversitetet för anmälan till våra kurser »

Länk till Fridhems folkhögskolas kursprogram i Sommar »

Share